„Roma stratégiák a gyakorlatban – aktív polgárok vagy hátrányos helyzetűek?”

A vidéken élő európai lakosság jelentős része tartozik a hátrányos helyzetűek közé – különösen igaz ez az új tagállamok polgáraira. Az Ars Longa Művészeti Egyesület programja azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a magyarországi Cered település nemzetközi testvérvárosi kapcsolatainak fejlesztésén keresztül megteremtse az

aktív európai állampolgárság átélésének lehetőségét, és így hozzájáruljon a hátrányos helyzetből fakadó gazdasági és társadalmi problémák megértéséhez. Ennek érdekében az Európai Unió támogatásával olyan tematikus találkozókat, workshopokat szervez, amelyek során a vidéki polgárok megismerkedhetnek a partnertelepüléseken élők tapasztalataival – a pályázat fő témája, az egyes országok roma stratégiái mellett többek között a szociális és ifjúsági vállalkozások, az innovatív mezőgazdasági eszközök, illetve a kulturális együttműködések terén. Cered (Magyarország) partnerségi kapcsolatai közelebb viszik egy hátrányos helyzetű észak-magyarországi település lakosait ahhoz, hogy szorosabb kapcsolatot ápolhassanak más országok polgáraival, illetve a civil szféra magyarországi és külföldi képviselőivel. A program nyomán közelebb kerülnek egymáshoz Cered, Dobra (Románia), Lendva (Szlovénia), Strobl (Ausztria) és Tachty (Szlovákia) lakosai, akik ezáltal megismerik, milyen tapasztalatok halmozódtak fel a fenti témákban a másik településeken. Az így összegyűjtött közös tudás pedig mindegyik település számára komoly versenyelőnyt jelenthet a rohamosan változó társadalmi-gazdasági környezetben.